tntcwu.blogspot.in தமிழ்நாடு தொலைத்தொடர்பு ஒப்பந்த தொழிலாளர் சங்கம்-VDR 278 (TAMILNADU TELECOM CONTRACT WORKERS UNION): TNTCWU மாநிலச் செயலாளர் தோழா் C.வினோத்குமாா் வாழ்த்துரை.
T N T C W U

TNTCWU மாநிலச் செயலாளர் தோழா் C.வினோத்குமாா் வாழ்த்துரை.