tntcwu.blogspot.in தமிழ்நாடு தொலைத்தொடர்பு ஒப்பந்த தொழிலாளர் சங்கம்-VDR 278 (TAMILNADU TELECOM CONTRACT WORKERS UNION): 15-08-2018-ல் நடைபெற்ற கோவில்பட்டி கிளை மாநாடு புகைப்படங்கள்...

15-08-2018-ல் நடைபெற்ற கோவில்பட்டி கிளை மாநாடு புகைப்படங்கள்...